Poczet Dyrektorów

Studium Wokalno–Aktorskie ( 4 letnie)


Dyrektor - Danuta Baduszkowa - 1966-1978
Dyrektor - Andrzej Cybulski - 1979-1983
Kierownik - Bogna Toczyska - 1976-1980
Kierownik - Andrzej Szymanik - 1980-1981
Kierownik - Zbigniew Marek Hass - 1981-1983
Kierownik - Alina Udymowska - 1983-1985

Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno–Aktorskie (2,5 letnie)


Dyrektor - Alina Udymowska - 1986-1988
Dyrektor - Czesław Kuczyński - 1988-1991
Dyrektor - Jerzy Gruza - 1991–1992

Państwowe Policealne Studium Wokalno–Aktorskie im D. Baduszkowej (4 letnie)


Dyrektor - Jerzy Gruza - 1992–1993
Dyrektor - Henryk Rozen - 1994–1996
Wicedyrektor - Ryszard Ziółkowski - 1994-2009
Dyrektor - Maciej Korwin - 1996–2013
Wicedyrektor - Marek Kaczanowski - 2009-2013
Dyrektor - Marek Kaczanowski - 2013-