Dyrekcja

MAREK KACZANOWSKI - Dyrektor, pedagog, nauka śpiewu.

Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1985 r. rozpocząłem pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni w zespole wokalnym. Jednocześnie studiowałem w Studium Wokalno - Aktorskim działającym przy Teatrze. Dyplom ukończenia szkoły otrzymałem w 1989 r. Jeszcze podczas trwania nauki w Teatrze zacząłem studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie prof. Piotra Kusiewicza. Podczas studiów współpracowałem z Państwową Operą Bałtycką. Studia ukończyłem w 1994 r. Swoje doświadczenia pedagogiczne zacząłem zdobywać pracując w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Kartuzach. Podczas swojej pracy na scenie brałem udział między innymi w takich przedstawieniach jak : „Księżniczka Czardasza”, „My fare Lady”, „Skrzypek na dachu”, „Jesus Christ Superstar”, „Nędznicy”, „La Serva Patrona”. Swoje zainteresowania teatrem i muzyką staram się również przekazać młodzieży niepełnosprawnej, prowadząc Teatr „Bez Nazwy” w Ośrodku Adaptacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Gdyni. Do największych moich sukcesów mogę zaliczyć możliwość reprezentowania kraju na Międzynarodowym Przeglądzie Teatralnym, teatrów osób niepełnosprawnych i teatrów integracyjnych, który się odbył na Litwie oraz nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej „Polcul”, którą otrzymałem za pracę z młodzieżą niepełnosprawną.

Uczestniczę również w koncertach propagujących muzykę poważną i musicalową, współpracując między innymi ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów i Muzyków.


ARTUR GUZA - Wicedyrektor, kompozytor, aranżer, aktor scen muzycznych.

Wykształcenie 2012 - 2014 Kompozycja i aranżacja jazzowa - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2010 - 2012 Wokalistyka Jazzowa - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 2007 - 2013 Pedagog, Instruktor teatralny Teatru Junior i projektu Lato w Teatrze, 2003 - 2007 Państwowe Studium Wokalno-aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.