Etyka

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły, pedagogów i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje szkoły i teatru, oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor słuchacza „Studium Baduszkowej”.