Piosenka aktorska

Wykładowcy: MAREK RICHTER, CZARNECKI TOMASZ

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

I. Piosenka aktorska – elementy wiedzy

Uczeń/Słuchacz poznaje teoretyczne zagadnienia z zakresu piosenki aktorskiej oraz materiał literacko – muzyczny, zarówno polski, jak i zagraniczny.

II Warsztat

Wykorzystuje umiejętności techniczne – aktorskie i wokalne w interpretacji utworu muzycznego.

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe:

I. Piosenka aktorska – elementy wiedzy.

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Posługuje się terminologią związaną z dziedzinami sztuki wykorzystywanymi w pracy twórczej – m.in. muzyką, literaturą, teatrem, tańcem.
 • 2. Rozróżnia i charakteryzuje techniki aktorskie i wokalne.
 • 3. Dokonuje selekcji repertuaru uwzględniając jego styl, tło historyczne, kulturowe, itp.
 • 4. Definiuje i analizuje środki wyrazu artystycznego.

II. Warsztat

 • 1. Wykonuje utwór wokalny, realizując przy tym zadania aktorskie.
 • 2. Realizuje utwory wokalne w różnych stylach muzycznych.
 • 3. Improwizuje wokalnie i aktorsko na zadany temat.
 • 4. Wykorzystuje techniczne możliwości teatru – oświetlenie, charakteryzację, rekwizyty, dekorację, itp.
 • 5. Wyszukuje i analizuje repertuar zgodnie ze swoimi predyspozycjami wokalnymi, wrażliwością i estetyką, bądź z uwzględnieniem założeń reżysera.
 • 6. Dokonuje psychologicznej analizy postaci scenicznych i zdarzeń.
 • 7. Buduje konsekwentnie postać sceniczną uwzględniając jej charakter, wiek, epokę, język itp.
 • 8. Współpracuje z osobami zaangażowanymi w występ sceniczny – reżyserem, akompaniatorem, choreografem, zespołem muzycznym, partnerami na scenie, itp.
 • 9. Przygotowuje i śpiewa minimum jedną piosenkę aktorską z repertuaru polskojęzycznego w trakcie semestru.

Egzamin II Rok i semestr. Piosenki Agnieszki Osieckiej. Wykładowca Marek Richter.Egzamin IV Rok i semestr. Piosenki z Kabaretu starszych panów. Wykładowca Tomasz Czarnecki.