Taniec Współczesny

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Świadomie przygotowuje swoje ciało do pracy, stosując ćwiczenia rozgrzewające.
  • 2. Rozwija koordynacje ruchową w ćwiczeniach i układach choreograficznych .
  • 3. Wzmacnia i rozciąga poszczególne partie ciała ( mięśnie), celem poszerzenia zakresu ruchu i podnoszenia poziomu wykonawczego.
  • 4. Porusza się w przestrzeni sali i sceny świadomie budując rysunki sceniczne w grupie.
  • 5. Świadomie operuje oddechem celem połączenia tańca ze śpiewem.
  • 6. Świadomie używa ekspresji i środków wyrazu scenicznego zgodnego z charakterem tańca.
  • 7. Potrafi improwizować w tańcu