Taniec Klasyczny

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Posługuje się terminologią tańca klasycznego.
 • 2. Operuje terminami związanymi z zakresem ruchu oraz jego elementami jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń.
 • 3. Analizuje związek muzyki z ruchem.
 • 4. Korzysta z różnych źródeł informacji propagujących literaturę baletową.
 • 5. Ocenia wartości artystyczne realizacji scenicznych, opartych na technice tańca klasycznego.
 • 6. Stosuje odpowiednie partie ćwiczeń rozgrzewających i przygotowujących ciało do realizacji zadań tanecznych.
 • 7. Stosuje prawidłowe pozycje rąk i nóg oraz położenia ciała (épaulement, pozy).
 • 8. Wykonuje przy drążku i na środku sali ćwiczenia z grupy: pliés, battements, zwrotów i obrotów (np. pirouettes, tours), formy ronds de jambe oraz treści ćwiczeń z zastosowanie półpalców i łączników tanecznych (np. flic-flack, glissades, pas de bourrées, pas tombé, pas chassé itp.)
 • 9. Wykonuje proste i złożone formy adagia tańca klasycznego.
 • 10. Wykonuje różne formy allegro tańca klasycznego (małe, średnie, duże skoki) w ćwiczeniach i kombinacjach na środku sali.
 • 11. Stosuje elementy jakości ruchu w funkcjonowaniu ciała, odpowiednie dla danego ćwiczenia i kombinacji.
 • 12. Koordynuje pracę całego ciała w połączeniu z dyscypliną muzyczną, w tempie i charakterze odpowiednim dla poszczególnych ćwiczeń i kombinacji.
 • 13. Realizuje krótkie formy choreograficzne kładąc nacisk na ich interpretację oraz wyraz artystyczny.
 • 14. Akceptuje intensywność wysiłku fizycznego oraz powtarzalność wykonywania poszczególnych ćwiczeń i kombinacji, niezbędną w realizacji zadań tanecznych.