Taniec ludowy i charakterystyczny

Uczeń:

 • 1. Korzysta z różnych źródeł informacji na temat folkloru rodzimego oraz innych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki tanecznej.
 • 2. Analizuje schematy i treści choreograficzne poszczególnych tańców.
 • 3. Objaśnia genezę i strukturę ruchowo – taneczną danego tańca wraz z jego strojem i rekwizytami.
 • 4. Operuje terminologią związaną z zakresem ruchu oraz jego elementami jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń.
 • 5. Rozróżnia i definiuje elementy i figury poszczególnych tańców oraz ćwiczenia wspomagające ich naukę.
 • 6. Tłumaczy zasadność ćwiczeń wspomagających i rozwijających motorykę ciała.
 • 7. Stosuje odpowiednie partie ćwiczeń rozgrzewających, wspomagających i przygotowujących ciało do realizacji zadań tanecznych.
 • 13. Stosuje elementy jakości ruchu w funkcjonowaniu ciała, odpowiednie dla danych ćwiczeń, elementów i figur tańca.
 • 14. Wykonuje treści prostych i rozbudowanych ćwiczeń wspomagających naukę elementów i figur poszczególnych tańców.
 • 15. Koordynuje pracę całego ciała w tańcu z: partnerką, partnerem, grupą, stosując odpowiednią technikę tańca i partnerowania.
 • 16. Wykorzystuje techniki taneczne odpowiednio do stopnia trudności danego ćwiczenia, elementu i figury.
 • 17. Realizuje zadania i treści choreograficzne danego tańca w formie właściwej dla jego stylu, charakteru i struktury muzycznej.
 • 18. Łączy taniec ze śpiewem