Zasady rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni

Zasady dodatkowej rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni dla PANÓW

Panowie!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z korona wirusem, tegoroczne egzaminy do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej, odbędą się na podstawie materiałów filmowych przygotowanych przez kandydatów według instrukcji poniżej.

I ETAP

Wypełnij zgłoszenie (formularz rejestracyjny)
* proszę zwrócić uwagę, by w formularzu rejestracyjnym prawidłowo dodać zdjęcia legitymacyjne i wizytówkę video nagraną wcześniej w postaci linku do niepublicznego Youtube.

Nagranie Wizytówki

Przedstaw się, powiedz ile masz lat i skąd pochodzisz. Jaką szkołę skończyłeś, jeżeli uczyłeś się w szkole muzycznej, powiedz w jakim stopniu i na jakim instrumencie. Następnie odsuń się od kamery abyśmy mogli zobaczyć całą Twoją sylwetkę oraz prawy i lewy profil. Napisz życiorys, wypełniając formularz.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz na swój adres e-mail swój unikalny numer kandydata.

Szczegółowe instrukcje i materiały do zadań.

UWAGA!

Każde zadanie powinno być nagrane w osobnym filmiku jako jedno ujęcie! Nagranie nie może być w żaden sposób montowane i modyfikowane różnymi typami wtyczek vst (np. melodyne, reverb czy eq) czysty wokal. Każdy z dziesięciu filmików powinien być nagrany jednym statycznym ujęciem, kamerą lub smartfonem i dodany na NIEPUBLICZNY YOUTUBE pod nazwą:

 • 1. Twój otrzymany numer – Imię Nazwisko – Wiersz np. 13 - Jan Iksiński – Wiersz
 • 2. 13 - Jan Iksiński – Proza wymagana
 • 3. 13 - Jan Iksiński – Proza własna
 • 4. 13 - Jan Iksiński – Zdarzenie z Twojego życia
 • 5. 13 - Jan Iksiński – Utwór wokalny I
 • 6. 13 - Jan Iksiński – Utwór wokalny II
 • 7. 13 - Jan Iksiński – Ćwiczenia taneczne
 • 8. 13 - Jan Iksiński – Walc
 • 9. 13 - Jan Iksiński – Choreografia
 • 10. 13 - Jan Iksiński - Rytmika

* Nagrania w postaci linków do niepublicznego youtube z wszystkimi zadaniami zatytułowanymi j.w. należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 roku, wypełniając formularz

Część wokalna egzaminu

Nagranie

Na egzamin ze śpiewu przygotuj dwa dowolne utwory wokalne (wykonaj je z pamięci). Utwory powinny prezentować jak najlepiej Twoje warunki i możliwości wokalne. Zwróć uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Jeden z utworów obowiązkowo musi być wykonany w języku polskim. Może to być utwór polski lub zagraniczny w ogólnodostępnym polskim tłumaczeniu (mile widziane utwory musicalowe)

Część aktorska egzaminu

Nagranie I – proza wymagana

Obowiązkowy fragment prozy w Twojej interpretacji. Jeden fragment z trzech, które otrzymasz po zalogowaniu się na stronie jako kandydat.

Nagranie II – proza własna

Fragment prozy w Twojej interpretacji i wybrany przez Ciebie. Pamiętaj, aby Twoja wypowiedź była w pierwszej osobie. Tekst powinien stanowić zamkniętą całość i być nacechowany problemem, z którym zmaga się bohater, jego psychologiczną rozterką. Proponujemy literaturę współczesną, np. prozę amerykańską, ale nie wykluczamy utworów starszych.

Nagranie III - wiersz

Wiersz sylabiczny wybrany przez Ciebie i w Twojej interpretacji (wiersz sylabiczny).

Nagranie IV – Zdarzenie z Twojego życia

Krótki monolog własnymi słowami opisujący zdarzenie z Twojego życia na jeden z poniższych tematów:

 • - moje największe marzenie,
 • - moja największa frustracja,
 • - mój największy lęk,
 • - moja największa tęsknota,
 • - moje największe pragnienie,
 • - na co się nie zgadzam,
 • - kogo lub co najbardziej kocham.

Twoje nagrania egzaminu aktorskiego łącznie nie powinny przekraczać 15 minut.

Część taneczna egzaminu

Po zgłoszeniu się (wypełnieniu formularza) otrzymasz nagrane filmiki z zadaniami tanecznymi oraz plik muzyczny, do którego będziesz mógł ćwiczyć. Nagraj te ćwiczenia i wyślij do nas.

Uwaga: Ćwiczenia muszą być wykonywane w stroju sportowym. Strój przylegający do ciała, najlepiej czarny. Ustaw kamerę tak, by nie powodowała dysproporcji ciała (na wprost). O wynikach Egzaminu I Etapu poinformujemy najpóźniej do dnia 22 sierpnia.

II ETAP

Drugi etap egzaminu odbędzie się 28 sierpnia 2020r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. (o której godzinie poinformujemy Państwa telefonicznie)

Drugi etap składa się z:

Badanie predyspozycji słuchowych

Słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach - pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

Dykcja

W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się: prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

Egzamin praktyczny ze śpiewu

Na egzaminie ze śpiewu powtórzycie nagrane utworu z I etapu.

Egzamin praktyczny aktorski

Na egzaminie z aktorstwa zaprezentujecie 3 teksty (2 prozy i wiersz) z I etapu oraz na tych tekstach wykonacie zadane działania, etiudy aktorskie. Sprawdzimy również waszą podstawową wiedzę o teatrze, literaturze i życiu kulturalnym.

Egzamin ruchowo-taneczny

Na egzaminie z tańca zaprezentujecie układ choreograficzny z I etapu, oraz zadane ćwiczenia, układy o które na bieżąco zostanie poproszeni w czasie trwania egzaminu.

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

Egzamin ruchowo-taneczny

 • • ocena sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała)
 • • gibkość i rozciągnięcie oraz koordynacja ruchowa
 • • wyobraźnia ruchowo przestrzenna (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja)
 • • pamięć ruchowa (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego, powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)

Egzamin kształcenie słuchu

 • • słuch wysokościowy (powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach)
 • • pamięć muzyczna (powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany)
 • • słuch harmoniczny (odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy)
 • • poczucie rytmu (odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno-rytmicznego

Egzamin praktyczny ze śpiewu

 • • intonacja
 • • barwa głosu
 • • artykulacja
 • • interpretacja utworów

Dykcja

 • • prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie)
 • • podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki polskiej
 • • poprawności językowe w spontanicznych wypowiedziach
 • • sprawności artykulacyjne (wyraziste wymawianie)
 • • zdrowy, brzmiący i nośny głos

Egzamin praktyczny aktorski

 • • interpretacja tekstów
 • • zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach
 • • zadane etiudy aktorskie
 • • Sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata

*Szkoła na czas egzaminu nie zapewnia noclegów

Do Studium może ubiegać się Kandydat który w tym roku kalendarzowym nie kończy więcej niż 23 lata.

Każdy kandydat za egzamin może otrzymać punktację od 1 do 10. Jeśli uzyskacie średnią 5 i powyżej, egzamin uważamy za zdany. Należy zdać wszystkie egzaminy, niestety czasami nie ma to wpływu na przyjęcie do szkoły, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.