Zasady rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni

na rok szkolny 2022/2023

W tym roku I etap Rekrutacji odbywa się na podstawie materiałów filmowych przygotowanych przez kandydatów według instrukcji poniżej.

Informujemy, że naboru na kierunek Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - w tym roku nie będzie.

Nabór na w/w kierunek będzie otwarty w przyszłym roku.

I ETAP

Wypełnij zgłoszenie (formularz rejestracyjny)
* proszę zwrócić uwagę, żeby w formularzu rejestracyjnym prawidłowo dodać:
• zdjęcie legitymacyjne zatytułowane imieniem i nazwiskiem kandydata
• wizytówkę video nagraną wcześniej w postaci linku do niepublicznego Youtube zatytułowaną: IMIĘ NAZWISKO - WIZYTÓWKA
• życiorys w formacie pliku PDF zatytułowanego: IMIĘ NAZWISKO - ŻYCIORYS

Nagranie Wizytówki

Przedstaw się, powiedz ile masz lat i skąd pochodzisz. Jaką szkołę skończyłeś/-aś, jeżeli ukończyłeś/-aś szkołę muzyczną, powiedz w jakim stopniu i na jakim instrumencie. Następnie odsuń się od kamery abyśmy mogli zobaczyć całą Twoją sylwetkę oraz prawy i lewy profil.

Po wypełnieniu pierwszej sekcji formularza z danymi osobowymi zostaniesz przekierowany/-na do sekcji drugiej, gdzie należy wkleić nagrane zadania kandydata/-tki w postaci linków do niepublicznego YouTube.

Kliknij aby otworzyć folder z zadaniami dla kandydatów - ETAP I

UWAGA!

Uwaga aktualne zadania do tegorocznej rekrutacji ukażą się do 10 kwietnia.

Filmy nie mogą być w żaden sposób montowane i modyfikowane (różnymi typami wtyczek vst). Każdy z dziesięciu filmików powinien być nagrany jednym statycznym ujęciem, kamerą lub smartfonem i dodany na NIEPUBLICZNY YOUTUBE pod nazwą:

WZÓR

 • 1. Imię Nazwisko – Wiersz np. Jan Iksiński – Wiersz
 • 2. Jan Iksiński – Proza wymagana
 • 3. Jan Iksiński – Proza własna
 • 4. Jan Iksiński – Zdarzenie z Twojego życia
 • 5. Jan Iksiński – Utwór wokalny I
 • 6. Jan Iksiński – Utwór wokalny II
 • 7. Jan Iksiński – Ćwiczenia taneczne
 • 8. Jan Iksiński – Walc
 • 9. Jan Iksiński – Choreografia
 • 10. Jan Iksiński - Rytmika
 • * Nagrania w postaci linków do niepublicznego youtube z wszystkimi zadaniami zatytułowanymi j.w. należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2022 roku, wypełniając sekcję drugą w formularzu rejestracyjnym.

  UWAGA!

  Jeżeli nie masz jeszcze nagranych wszystkich zadań, to zamiast linku do nagrania wklej w odpowiednie miejsce poniższy adres URL: http://swagdynia.pl
  Niniejszy formularz będzie można po przesłaniu edytować i załączyć linki z nagraniami zadań w poszczególnych miejscach pamiętając o nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2022 roku.

  Część wokalna egzaminu

  Nagranie

  Na egzamin ze śpiewu przygotuj dwa dowolne utwory wokalne (wykonaj je z pamięci). Utwory powinny prezentować jak najlepiej Twoje warunki i możliwości wokalne. Zwróć uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Jeden z utworów obowiązkowo musi być wykonany w języku polskim. Może to być utwór polski lub zagraniczny w ogólnodostępnym polskim tłumaczeniu (mile widziane utwory musicalowe)

  Część aktorska egzaminu

  Nagranie I – proza wymagana

  Obowiązkowy fragment prozy w Twojej interpretacji.

  Nagranie II – proza własna

  Fragment prozy w Twojej interpretacji i wybrany przez Ciebie. Pamiętaj, aby Twoja wypowiedź była w pierwszej osobie. Tekst powinien stanowić zamkniętą całość i być nacechowany problemem, z którym zmaga się bohater, jego psychologiczną rozterką. Proponujemy literaturę współczesną, np. prozę amerykańską, ale nie wykluczamy utworów starszych.

  Nagranie III - wiersz

  Wiersz sylabiczny wybrany przez Ciebie i w Twojej interpretacji.

  Nagranie IV – Zdarzenie z Twojego życia

  Krótki monolog własnymi słowami opisujący zdarzenie z Twojego życia na jeden z poniższych tematów:

  • - moje największe marzenie,
  • - moja największa frustracja,
  • - mój największy lęk,
  • - moja największa tęsknota,
  • - moje największe pragnienie,
  • - na co się nie zgadzam,
  • - kogo lub co najbardziej kocham.

  Twoje nagrania egzaminu aktorskiego łącznie nie powinny przekraczać 15 minut.

  Część taneczna egzaminu

  Nagraj zadania ruchowe i wyślij do nas. LInk poniżej

  Kliknij aby otworzyć folder z zadaniami dla kandydatów - ETAP I


  Uwaga: Ćwiczenia muszą być wykonywane w stroju sportowym. Strój przylegający do ciała, najlepiej czarny. Ustaw kamerę tak, by nie powodowała dysproporcji ciała (na wprost).


  O wynikach Egzaminu I Etapu poinformujemy najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.

  II ETAP

  Drugi etap egzaminu odbędzie się 27 i 28 czerwca 2022 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Kandydat, który otrzymał wiadomość przejścia do II etapu jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów w białej podpisanej teczce. (Kopia ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne (odpis), 3 zdjęcia legitymacyjne, życiorys, kwiestionariusz i zgoda RODO ( do pobrania link poniżej ), zaświadczenia lekarskie od Lekarza Ogólnego, Ortopedy lub Chirurga i Foniatry lub Laryngologa, świadczące o braku przeciwskazań podjęcia nauki w szkole artystycznej)

  Kliknij aby otworzyć folder z dokumentami do wypełnienia

  Drugi etap składa się z:

  Egzamin ruchowo-taneczny

  Na egzaminie z tańca będziecie wykonywać zadania taneczno-rytmiczne za prowadzącymi egzamin.

  Oceniana będzie:

  • • sylwetka (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała)
  • • gibkość i rozciągnięcie oraz koordynacja ruchowa
  • • wyobraźnia ruchowo przestrzenna (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja)
  • • pamięć ruchowa (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego, powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)
  • Badanie predyspozycji słuchowych

   Słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach - pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

   Egzamin praktyczny ze śpiewu

   Na egzaminie ze śpiewu powtórzycie nagrane utworu z I etapu.

   Oceniana będzie:

   • • intonacja
   • • barwa głosu
   • • artykulacja
   • • interpretacja utworów
   • Dykcja

    W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się: prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

    Egzamin praktyczny aktorski

    Na egzaminie z aktorstwa zaprezentujecie 3 teksty (2 prozy i wiersz) z I etapu oraz na tych tekstach wykonacie zadane działania, etiudy aktorskie. Sprawdzimy również waszą podstawową wiedzę o teatrze, literaturze i życiu kulturalnym.

    Oceniana będzie:

    • • interpretacja tekstów
    • • zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach
    • • zadane etiudy aktorskie
    • • Sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata

    * Szkoła na czas egzaminu nie zapewnia noclegów.

    Do Studium może ubiegać się Kandydat, który w tym roku kalendarzowym nie kończy więcej niż 23 lata.

    Każdy kandydat za egzamin może otrzymać punktację od 1 do 10. Jeśli uzyskacie średnią 5 i powyżej, egzamin uważamy za zdany. Należy zdać wszystkie egzaminy, niestety czasami nie ma to wpływu na przyjęcie do szkoły, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.