Informacje

Zasady rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.

Nabór kandydatów odbywa się w drodze egzaminu konkursowego, który odbędzie się w dniach - 3(godz 8:30), 4 i 5 lipca 2018 roku.

Składanie dokumentów do dnia 27 czerwca 2018 roku w sekretariacie Studium Wokalno Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej (zgłoszenia można też dostarczać pocztą, dokumenty składamy/wysyłamy w białej nie opisanej teczce) - podanie, życiorys, poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości albo świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4 zdjęcia, 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.

Przed przystąpieniem do egzaminów prosimy o wpłcenie darowizny na rzecz szkoły w wysokości 60 zł. TYTUŁEM - "DAROWIZNA", na konto NBP;

61 1010 1140 0120 9013 9134 0000

Rejestracja na Zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalizacja sceniczno-menadżerska, kierunek skomunikowany z nauką w PPSWA):
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalizacja sceniczno-menadżerska

UWAGA! Rejestracja na kierunek UG trwa do 2 lipca 2018 r.! Zajęcia z Zarządzania instytucjami artystycznymi na specjalizacji sceniczno-menadżerskiej przeznaczone są dla studentów PPSWA i Uniwersytetu Gdańskiego. Warunkiem uczęszczania na Uniwersytet Gdański jest pozytywne zdanie egzaminów wstępnych do naszej szkoły. Osoby, które są zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia z Zarządzania oprócz złożenia dokumentów do PPSWA powinny też dokonać rejestracji w IRK na Uniwersytecie do 2 lipca 2018 r.
Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na kierunek prowadzony przez UG.

Uwaga! Kandydaci na kierunek Zarządzania Instytucjami Artystycznymi zobowiązani są do składanie dokumentów do dnia 27 czerwca 2018 roku w sekretariacie Studium Wokalno Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej (zgłoszenia można też dostarczać pocztą, dokumenty składamy/wysyłamy w białej nie opisanej teczce) - podanie, życiorys, poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości albo świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4 zdjęcia, 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych. Egzamin wstępny do Państwowego Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej odbywa się w III etapach

- Zobacz film...